فعالیت ها

خلاصه ای از فعالیت های شرکت
port (2)-min
نگهداری فضای سبز ساختمان های شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
port (3)-min
مراقبت و راهبری سیستم های تاسیساتی تعمیرات و برق تعدادی از ساختمان ها
شرکت ملی نفت ایران
port (1)-min
سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی تعدادی از ساختمان ها
شرکت ملی نفت ایران
port-5-01-min
خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت
شرکت ملی نفت ایران
port (44)-01-min
خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات در ساختمان ها
شرکت ملی نفت ایران
port (4)-min
انجام خدمات تنظیفات ساختمان های ادارات مرکزی شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی نفت ایران
اسکرول به بالا