درباره ما

تاریخچه فعالیت شرکت از گذشته تا به امروز

تاریخچه فعالیت

شرکت پدیده توسعه آداک در سال 1389 با هدف تامین نیروی انسانی متخصص برای شرکت و ارگان های دولتی و خصوصی توسط جمعی از همکاران تاسیس گردید. این شرکت توانست طی مدت کوتاهی با ارائه خدمات مناسب اعتماد و رضایت کارفرمایان را جلب نماید. شرکت پدیده توسعه آداک در سال 1400 با ایجاد تغییرات در اعضا هیئت مدیره و شخص مدیر عامل ، همچنان جهت پویایی و ارتقاء شرکت ، به مسیر خود ادامه می دهد.

تاریخچه فعالیت شرکت پدیده توسعه آداک

اسکرول به بالا